​​​​​​​rådgivning

För mindre byggprojekt kan det ofta behövas stöd och rådgivning inför byggandet. Vi har stor erfarenhet av bygglovhantering, ärenden gällande enskilda avlopp och strandskydd mm och vet vilka handlingar och annat som kommunerna efterfrågar.

Vi har även stor erfarenhet av utformning av byggnader och vet vad som behöver beaktas inför ett byggprojekt.


Kontakta oss så berättar vi mer