Projektstöd

Vi kan hjälpa er med:

Nedan kan ni läsa mer om respektive tjänst, eller fyll i formuläret så berättar vi mer.

Kontakta oss så berättar vi mer

bas p

Vi kan åta oss uppdrag som BAS P (byggarbetsmiljösamordnare) i projekteringsskedet och upprätta den arbetsmiljöplan som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Vi kan även åta oss uppdrag som BAS U, byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet.

projektstöd


Vi kan stötta byggherren eller entreprenören i byggrelaterade frågor under hela byggtiden, från start till färdigt projekt.