Projektledning

bas p

Vi kan åta oss uppdrag som BAS P (byggarbetsmiljösamordnare) i projekteringsskedet och upprätta den arbetsmiljöplan som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Vi kan även åta oss uppdrag som BAS U, byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet.

projektstöd


Vi kan stötta byggherren eller entreprenören i byggrelaterade frågor under hela byggtiden, från start till färdigt projekt.

byggledning


Vi åtar oss projekt-/byggledning för såväl stora som mindre projekt. Vi har stor erfarenhet från allt från mindre tillbyggnader till stora projekt, såsom skolor, flerbostadshus och affärsbyggnader.